The next migrant big data website

IOM has published a new website regarding migration into Europe and the accompanying casualties or... in this case missing migrants. It is not the first website showing the casualties on the European borders. Nevertheless, it gives good insight into the problems ariseing from the strange mess European politicians make in the mediterranean.

Read More

Wednesday 10 February 2016 - 2:28 pm | | Linkdump, Migration
Used tags: , ,

Gebruik van monitoring kan optimaler

Tijdens de Middag van het Evalueren (georganiseerd door Vice Versa op 9 december 2015) faciliteerde Partos een workshop over de monitoring van data. Hoe komt het dat monitoring onderbenut wordt binnen organisaties voor internationale samenwerking? Het artikeltje "Middag van het evalueren: to use or not to use" geeft meer inzicht in de belangrijkste factoren die goed gebruik van monitoring in de weg staan.

Wednesday 10 February 2016 - 1:37 pm | | Monitoring and evaluation, Linkdump, All

Updating a website

As you can see, I am updating this website: looks are changing and if you arrived through an old link you wil not find the content you used to find there. 

The older version of this website needed some intensive technical revisions and although I like programming, it took my attention away of what I actually envisaged with this website: writing about my topics of interest or linking to places of interest. So in this new look, you will find new stories and new ideas. 

As the old content was also still used (strangely enough), I wil provide that here again in time too. Previous papers and book reviews you can find in the category Cultural Anthropology Study.

My previous weblogs, either from my research in Siberia or my research in Central Asia wil come later as I still need to find out how to import them in here easily.

Enjoy the new Anous.nl

Thursday 28 January 2016 - 12:46 pm | | All

Religie en Etnische Identiteit

Paper Cultuur, Gender en Etnische Identiteit

Sinds de Perestrojka in 1991 in de Sovjet Unie is het voor mensen in die regio weer mogelijk om een religie aan te hangen. De keuzevrijheid hierin is plots veranderd van niet naar steeds meer. Hoe mensen omgaan met deze nieuwe keuzevrijheden, niet alleen op het gebied van religie, is interessant om te bekijken. Dit doen Sovjet wetenschappers dan ook en sinds de geopende grenzen ook steeds meer westerse wetenschappers. Ook mijn interesse in de vele grote veranderingen in het gebied is gewekt. Vandaar dat dit paper dit onderwerp bestrijkt.

Read More

Friday 23 January 2004 - 11:17 am | | Culture and behaviour, All
Used tags: , ,

Fundamentalism

Opdracht week 4 Religious Pluralism

What is fundamentalism?

Read More

Thursday 01 January 2004 - 12:07 pm | | Culture and behaviour, All
Used tags: ,

Problemen van het onderzoek

En hoe ze weer overwonnen worden.

Ik heb onderzoek gedaan naar hoe studenten omgaan met religie in de vorming van hun collectieve identiteit. Dit onderzoek heb ik gedaan in de stad Ulan Ude, Buryatia, Russische Federatie. Dit onderzoek was vanaf het begin al eentje die niet helemaal op rolletjes verliep. 
Voor het onderzoek heb ik een literatuurstudie gedaan naar de discussie rond het onderwerp collectieve identiteiten, met in het specifiek etniciteit, omdat dit onderwerp mij fascineert. Verder heb ik uiteindelijk voornamelijk literatuur gelezen over de rol van religie in collectieve identiteiten, zoals nationale en etnische identiteiten (zie ook Bonnell 1996 en Fawcett 2000). Ik wilde een onderzoek doen naar religie, omdat ook dit onderwerp mij al enkele jaren interesseert. De combinatie van deze twee onderwerpen vond ik extra interessant, omdat er nog veel discussie is over de rol van religie in collectieve identiteitsvorming, met name in de vorming van etnische identiteiten. 

Read More

Thursday 01 January 2004 - 10:41 am | | All, Culture and behaviour
Used tags: , ,

"Three senses of belonging" in een discussie over etniciteit en nationaliteit.

artikel religious pluralism

Inleiding 


Tijdens de voorbereiding voor mijn onderzoek kwam ik met de theorie terecht over de discussie rond het begrip etniciteit en van daaruit ook nationaliteit. Na heel veel gelezen te hebben over etniciteit, bleef het voor mij nog steeds onduidelijk waar de grenzen van het begrip liggen. Het is voor mij wel duidelijk, dat een groep mensen die zich met elkaar verbonden voelt en zo een groep vormt waarin de leden zich met elkaar identificeren en zich distancieren van leden van een andere groep als een etnische groep beschouwt kan worden. Het is echter voor mij nog steeds onduidelijk, waar nou de scheidslijnen liggen tussen etnische groepen en bijvoorbeeld supporters van een voetbalclub, of een groep mensen met eenzelfde nationaliteit. 
De twijfels die hierover bij mij ontstonden werden heel mooi verwoord in het hoofdstuk van Anderson (2000: 201- 218) "Three Senses of Belonging on the Khantaika". Ik heb tijdens het schrijven van mijn onderzoeksopzet en het theoretische gedeelte van mijn scriptie zeer veel gehad aan dit hoofdstuk. Dit is dan ook het artikel dat ik heb gekozen voor het seminar. 

Read More

Wednesday 01 January 2003 - 10:38 am | | Culture and behaviour, All

Gender and Religious Pluralism

Opdracht week 7 Religious Pluralism

Both gender and religion are complex ideas. Both ideas also have to do with identities and identity construction of peoples. These ideas are also applicable to each other and in my opinion cannot be studied without the other. Why can't these to be seen separately? I think religion will always be of influence on gender and gender on religions. Religions forms genderroles, -identities and constructions in a society. But it not only forms, it's also an explanation of why gender should be seen in a certain way. Genderroles, -identities and -constructions also form the religions in a society. But as well as religion explains gender does gender explains religions in certain ways. It also explains why religion is in a certain way.

Read More

Wednesday 01 January 2003 - 10:36 am | | Culture and behaviour, All
Used tags: , ,

Ethnicity and Religious Pluralism

Opdracht week 6 Religieus Pluralisme

How can religious pluralism be related to ethnicity? With ethnicity questions in which religion is an important factor, there is always more than one religion present. I also think that in these cases the present religions won't be syncretising but rather fundamentalising.

Read More

Wednesday 01 January 2003 - 10:35 am | | Culture and behaviour, All

New Religious Movements

Opdracht week 5 Religious Pluralism

Dear fellow student who hasn’t read the articles of week 5, but has read the earlier articles.

Read More

Wednesday 01 January 2003 - 10:34 am | | Culture and behaviour, All