"Three senses of belonging" in een discussie over etniciteit en nationaliteit.

artikel religious pluralism

Inleiding 


Tijdens de voorbereiding voor mijn onderzoek kwam ik met de theorie terecht over de discussie rond het begrip etniciteit en van daaruit ook nationaliteit. Na heel veel gelezen te hebben over etniciteit, bleef het voor mij nog steeds onduidelijk waar de grenzen van het begrip liggen. Het is voor mij wel duidelijk, dat een groep mensen die zich met elkaar verbonden voelt en zo een groep vormt waarin de leden zich met elkaar identificeren en zich distancieren van leden van een andere groep als een etnische groep beschouwt kan worden. Het is echter voor mij nog steeds onduidelijk, waar nou de scheidslijnen liggen tussen etnische groepen en bijvoorbeeld supporters van een voetbalclub, of een groep mensen met eenzelfde nationaliteit. 
De twijfels die hierover bij mij ontstonden werden heel mooi verwoord in het hoofdstuk van Anderson (2000: 201- 218) "Three Senses of Belonging on the Khantaika". Ik heb tijdens het schrijven van mijn onderzoeksopzet en het theoretische gedeelte van mijn scriptie zeer veel gehad aan dit hoofdstuk. Dit is dan ook het artikel dat ik heb gekozen voor het seminar. 

Read More

Wednesday 01 January 2003 - 10:38 am | | Culture and behaviour, All

Gender and Religious Pluralism

Opdracht week 7 Religious Pluralism

Both gender and religion are complex ideas. Both ideas also have to do with identities and identity construction of peoples. These ideas are also applicable to each other and in my opinion cannot be studied without the other. Why can't these to be seen separately? I think religion will always be of influence on gender and gender on religions. Religions forms genderroles, -identities and constructions in a society. But it not only forms, it's also an explanation of why gender should be seen in a certain way. Genderroles, -identities and -constructions also form the religions in a society. But as well as religion explains gender does gender explains religions in certain ways. It also explains why religion is in a certain way.

Read More

Wednesday 01 January 2003 - 10:36 am | | Culture and behaviour, All
Used tags: , ,

Ethnicity and Religious Pluralism

Opdracht week 6 Religieus Pluralisme

How can religious pluralism be related to ethnicity? With ethnicity questions in which religion is an important factor, there is always more than one religion present. I also think that in these cases the present religions won't be syncretising but rather fundamentalising.

Read More

Wednesday 01 January 2003 - 10:35 am | | Culture and behaviour, All

New Religious Movements

Opdracht week 5 Religious Pluralism

Dear fellow student who hasn’t read the articles of week 5, but has read the earlier articles.

Read More

Wednesday 01 January 2003 - 10:34 am | | Culture and behaviour, All

Fundamentalism by Marty and Scott Appleby

Opdracht week 4 Religious Pluralism

Marty and Scott Appleby (1991) give different features of fundamentalism in their article.

Read More

Wednesday 01 January 2003 - 10:30 am | | Culture and behaviour, All