Etniciteit in de voormalige Soviet Unie.

Paperopzet 2 Tutor 2: Etniciteit, gender en identiteit

De periode tussen 1989 en 1991 is een periode waarin men in de communistische landen van Oost-Europa en de Sovjet Unie vele veranderingen doormaakt. Deze periode wordt in het westen bekend onder Gorbachovs benaming perestrojka. In deze periode probeert de centrale overheid onder leiding van Gorbachov meer openheid (glasnost) te brengen in de wetten en regels opgesteld door de Communistische Partij. De glasnost maatregelen leiden tot een steeds groter wordende oppositie tegen het communistische bewind. Er komen steeds meer veranderingen op alle gebieden van de samenleving. Deze veranderingen komen natuurlijk niet plotseling uit het niets en de perestrojka. Veelal hebben ze hun oorsprong in de communistische periode en soms zelfs nog veel eerder. Vanaf de perestrojka treden de veranderingen wel steeds meer op de voorgrond. Langzamerhand worden steeds meer mensen in het gehele voormalig communistisch sovjet gebied zich ervan bewust worden, dat er machtsverschuivingen plaatsvinden.

Ik ben geïnteresseerd in deze machtsverschuivingen. Zij zijn van invloed op mensen op zowel macro-, meso-, als micro-niveau. Deze machtsverschuivingen en de invloed ervan op mensen zijn het onderwerp van mijn paper. Ik wil dit onderwerp combineren met etniciteit en kijken naar de invloed van die machtsverschuivingen op de etnische identiteiten van bevolkingsgroepen als bijvoorbeeld ‘de’ Evenki in midden Siberië. Ik stel mijzelf in dit paper de volgende vraag:

Wat betekenen de politieke en economische machtsverschuivingen van tijdens en na de communistische periode in de voormalige Sovjet Unie voor de etnische identiteiten van Evenki bevolkingsgroepen in Midden-Siberie?

Read More

Friday 08 February 2002 - 1:45 pm | ΒΆ | Culture and behaviour, All
Used tags: , ,